Skip to main content

Gwarancja produktów MAAN obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe, które pojawiły się podczas prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. W ramach gwarancji możliwa jest naprawa lub wymiana produktu.

Reklamacja zostanie odrzucona w przypadku, gdy wada produktu wystąpiła na skutek niewłaściwego użytkowania produktu, zużycia, uszkodzenia mechanicznego lub braku pielęgnacji.

Reklamacje rozpatrujemy do 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

Reklamowane, zwracane lub wymieniane produkty, wraz z wypełnionym formularzem, należy przekazać przedstawicielowi handlowemu lub dostarczyć na adres:

F.P.H. MAAN
ul. Lipowa 38
32-447 Siepraw

Wraz z towarem należy dostarczyć wypełniony formularz:

Pytania dotyczące zwrotów, wymian lub reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@maan.net.pl. Postaramy się doradzić, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić zwrot, wymianę lub złożyć reklamację.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu Przedsiębiorstwa MAAN

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
- podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 663 100.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 397 860.00 PLN
Beneficjent: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MAAN" ANDRZEJ MATOGA