Skip to main content

Pobierz katalog

NARZĘDZIA
MALARSKIE

Pobierz

TAŚMY, FOLIE,
PLANDEKI

Pobierz

NARZĘDZIA
BUDOWLANE

Pobierz

NARZĘDZIA
MIERNICZE, OŁÓWKI,
MARKERY

Pobierz

WARSZTAT

Pobierz

ELEKTRONARZĘDZIA

Pobierz

ARTYKUŁY TNĄCE
I ŚCIERNE

Pobierz

OGRÓD
I DOM

Pobierz

ARTYKUŁY BHP

Pobierz

MOCOWANIA

Pobierz

KLAMKI, KŁÓDKI,
AKCESORIA
DRZWIOWE

Pobierz

ART. HYDRAULICZNE,
ELEKTRYCZNE,
WENTYLACYJNE

Pobierz

ARTYKUŁY
RÓŻNE

Pobierz

ŁOPATY DO ŚNIEGU
I ARTYKUŁY
ZIMOWE

Pobierz

Nowości

Mieszadło do farb plastikowy kielich

Koło do wózka magazynowego

Koło do wózka magazynowego

Taśma malarska PRECYZYJNA

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu Przedsiębiorstwa MAAN

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:
- podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 663 100.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 397 860.00 PLN
Beneficjent: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MAAN" ANDRZEJ MATOGA