1318

3.1.09 Motyczka z widełkami

  • ostrze hartowane
  • trzon impregnowany
  • metalowy klin zabezpieczający przed obluzowaniem
INDEKSRODZAJ
131898 mm